स्वगीर्य श्रीमती अजिती खड्काको -- बर्षको उमेरमा खुदुनाबारी सिबिरमै असामहिक निदन भएकामा छोरी श्रीमती मुना बस्नेत ,ज्वाई डि.बी बस्नेत तथा अन्य समस्त परिवारमा हामी एडीलेड…